Встановлення спеціального мита щодо імпорту в Україну моторних транспортних засобів з Республіки Білорусь

22.04.2021

Розмір ставки спеціального мита щодо імпорту в Україну товару становить 35 % від митної вартості

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія, нові, що класифікуються за кодами:

 
8702 10 11 10 --------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                       - тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем
                                        або напiвдизелем):
                                       - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
                                      - - - новi:
                                       - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
 
8702 10 11 30 ---------  Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                       - тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем  
                                          або напiвдизелем):
                                        - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
                                        - - - новi:
                                        - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3
 
8702 10 91 00---------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                        - тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем  
                                           або напiвдизелем):
                                        - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3:
                                        - - - новi
 
8702 20 10 10 ---------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                       - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або          
                                         напiвдизелем) та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
                                       - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
                                       - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3
 
8702 20 10 90 ----------Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                       - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або
                                          напiвдизелем) та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
                                       - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:
                                       - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3
 
8702 20 90 00 ---------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                       - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або
                                          напiвдизелем) та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
                                       - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 500 см3
 
8702 30 10 00 ---------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                      - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням iз зворотно-поступальним  
                                        рухом поршня та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
                                      - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3
 
8702 30 90 00 ---------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                      - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням iз зворотно-поступальним  
                                        рухом поршня та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:
                                     - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 800 см3
 
8702 40 00 10 ---------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                      - що приводяться в рух тiльки електродвигуном:
                                      - - тролейбуси
 
8702 40 00 90 ---------- Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                      - що приводяться в рух тiльки електродвигуном:
                                      - - iншi
8702 90 11 00 -------  Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                   - iншi:
                                   - - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
                                   - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:
                                   - - - - новi
8702 90 31 00 -------  Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                   - iншi:
                                   - - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:
                                   - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:
                                   - - - - новi
8702 90 90 00 --------   Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:
                                      - iншi:
                                      - - з двигуном iншого типу
 
Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т та з повною масою транспортного засобу понад 20 т, нові (за виключенням автомобільних шасі з кабіною), що класифікуються за кодами:
 
8704 22 91 00 ------- Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:
                                  - iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або
                                    напiвдизелем):
                                 - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т:
                                 - - - iншi:
                                 - - - - новi
8704 23 91 00 ------- Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:
                                  - iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або   
                                    напiвдизелем):
                                  - - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:
                                  - - - iншi:
                                  - - - - новi
 
Окремі моторні транспортні засоби спеціального призначення, а саме: автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, автогідропідйомники, нові, що класифікуються за кодами:
 
8705 10 00 00 ------- Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для      
                                     перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани,  
                                     автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi,  
                                     автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi):
                                  - автокрани
8705 90 80 90 ------- Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для
                                     перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани,
                                    автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi,
                                    автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi):
                                  - iншi:
Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі прийнято 22.04.2021 і вступає в силу через 10 днів  з дати прийняття
 
Весь список